🌍 

Linnulaine on alguse saanud selgest visioonist ja missioonist, mida valgustab põhjatäht.

MISSIOON

Meie missioon on ühendada rahvusvaheliselt noored, lapsed ja täiskasvanud.

Võimendame ja viime ellu unistusi läbi Kuldajastu* muusika, kaunite kunstide,  vabahariduse, rohelise ja teadliku ettevõtluse ning pidustuste kultuuri. 

VISIOON

   Meie visioon on luua uuel tehnoloogial põhinev muusika-, haridus- ja meediaplatvorm.                            ÜHINE MEIEGA LOOVKESKKONNAGA SIIN!          

            (* 432hz, 528hz ja teistel teaduspõhistel tervendavatel helisagedustel loodud muusika)                              🦉