LINNULAINE LOOVKESKKONNAS OLED SA:

🦉 Mõtestatud ja tähendusliku loomingu looja

“Tõeline kunst ei arvesta üksnes vormi, vaid ka seda, mida see kätkeb. Tõeline kunst peab andma tunnistust autori õnnelikkusest, meelerahust ja puhtusest.” - Mahatma Gandhi

Loome helgemat tulevikunägemust ning sellest inspireeritud kaunist kunsti, tooteid ja teenuseid. Avastades oma andeid õpime tundma iseennast ja oskame luua harmoonilisemat elu.

🦉Ühenduses hõimuga

Meie kogukond võimaldab olla inspireeritud või inspireerida ise ning leida ägedaid koostööpartnereid, kellega koos luua sündmuseid, kaunist kunsti ja muud.

🦉 Ühise visiooni kandja

Hoiame südamekeskset, puhast ja loodusega harmoniseeruvat keskkonda.

Meie kogukonna loodud kaunis kunst, tooted, teenused, sündmused ja muu looming rahastavad esimese Sünnitempli rajamist Eestisse.

🦉 Osa väärt sisu loomisest

Meie loovkeskkonnas on võimalik postitada, saada osa meistriklassidest, töötubadest, suhelda privaatselt ja grupina, jagada ja olla toetatud oma unistustes, jagada infot sündmuste kohta, luua oma privaatne loomisruum ning palju muud toetavat tugeva kogukonna loomiseks.                                                                                                            

                ÜHINE MEIEGA SIIN!